Consiliul Consultativ

niculae havrilet - romania eficienta consiliul consultativ

Niculae Havrileț

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri

Niculae Havrileț este în prezent Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
Deține o experiență de peste 35 de ani în inginerie și activități desfășurate în sectorul gazelor naturale, inclusiv 20 de ani de experiență în poziții de conducere. De asemenea, timp de peste 8 ani a profesat în diverse funcții în Administrația Publică Centrală.
A fost timp de 5 ani președinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), iar ulterior a devenit consilier al ministrului Energiei. În perioada 2012 – 2017, a fost membru în Consiliul Autorităților de Reglementare din cadrul Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din domeniul Energiei (ACER), precum și membru al Adunării Generale a Consiliului Reglementatorilor Europeni în domeniul Energiei (CEER).
popescu elena consiliul romania eficienta

Elena Popescu

Director general al Departamentului de Politici Energetice,
în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Absolventă a Facultății de Inginerie din cadrul Universității Politehnice din București, doamna Elena Popescu a devenit ulterior doctor în inginerie energetică la aceeași instituție. Între 2007 și 2012, a fost consilier la Reprezentanța Permanentă a României în Uniunea Europeană, la Bruxelles, responsabil pentru domeniul nuclear și relații internaționale în energie, reprezentând România în grupurile de lucru conexe la Consiliul European și la Comisia Europeană.
Din septembrie 2013, doamna Elena Popescu este Directorul General al Departamentul de Politici Energetice, din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) din România.
Având o experiență vastă în industria energetică, administrarea energiei și afacerile europene și internaționale în domeniul energetic, doamna Popescu coordonează activități legate de dezvoltarea, implementarea unei politici integrate și a unui cadru de reglementare pentru sectorul energetic din România, precum și activități legate de climă. De asemenea, ea coordonează mandatele ministerului în domeniul energiei electrice pentru Consiliul UE și alte instituții ale UE.
mihai moia consiliul romania eficienta

Mihai Moia

Director Executiv ROENEF

Mihai Moia este Director Executiv al Asociației pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri (ROENEF) în România, din anul 2018. Anterior, domnul Moia a fost Secretar de Stat şi Preşedinte al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi Consilier în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Între 2011-2016, domnul Moia a deţinut o poziţie de management în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în România, coordonând portofoliul Eficienţă Energetică şi implementând proiecte de eficienţă energetică la nivel național.
dumitru chisalita consiliul romania eficienta

Dumitru Chisăliță

Fondator al Societății Auditorilor și Managerilor energetici
din România (SAMER)

Dumitru Chisăliță are o carieră bogată în sectorul energetic românesc, fiind unul dintre cei mai cunoscuți specialiști din domeniu. Absolvent al Colegiului Exploatarea şi Valorificarea Gazelor Naturale din cadrul Universității “Lucian Blaga” Sibiu, ulterior al Facultății de Inginerie Sibiu, secţia Inginerie Economică, și-a finalizat studiile cu o diplomă de doctorat cu tema „Considerente tehnice, economice și comerciale ale transportului gazelor naturale”, obținută în iunie 2003.
Experiența sa profesională este legată de unele dintre cele mai mari companii din domeniu, precum SNTGN Transgaz SA și SNGN ROMGAZ SA. La cea din urmă a deținut funcții de top management, inclusiv de director general și președinte al Consiliului de Administrație.
A activat în domeniul eficienței energetice încă din anul 2006, când a fost autorizat ca auditor energetic pentru industrie, iar în 2015 a fost prima persoană din România autorizată ca manager energetic pentru localități. A realizat peste 300 de audituri energetice pentru industrie, peste 2.000 de audituri energetice pentru clădiri și numeroase planuri de management energetic pentru localități. De altfel, el este fondator al Societății Auditorilor și Managerilor energetici din România (SAMER), care reprezintă comunitatea profesioniștilor din domeniul eficienței energetice. În prezent, mai este președinte al Asociației Energia Inteligentă.
chilea iuliana romania eficienta consiliul

Iuliana Chilea

Director General al Organismului Național de Standardizare din România (ASRO)

Este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității București, cu studii postuniversitare în drept comunitar european. De peste 15 ani, este implicată activ în activitatea de standardizare. În perioada 2010 – 2017, a îndeplinit funcția de director al Direcției de Standardizare, iar din anul 2017 ocupă poziția de Director General al Organismului Național de Standardizare din România (ASRO), din dorința de a moderniza organismul de standardizare din România și de a-l face vizibil și influent atât la nivel național, cât și la nivel european.
De-a lungul celor aproape 10 ani de participare activă în structurile tehnice, dar și de conducere ale CEN – Comitetul European de Standardizare și CENELEC - Comitetul European pentru Standardizare în domeniul Electrotehnicii, a fost nominalizată să conducă diverse grupuri de lucru și a reușit includerea ASRO în proiecte importante. În acest moment, se poate spune că ASRO este cel mai influent organism național de standardizare din sud-estul Europei.
De asemenea, din iunie 2019, a fost aleasă membru în Consiliul de Administrație al CENELEC, unde încearcă să apere interesul național în cadrul comunității europene de standardizare și, prin implicare și acțiuni concrete, să contribuie la creșterea influenței și poziționarea favorabilă a ASRO în cadrul acestor structuri.
danciu serban bio romania eficienta

Șerban Danciu

Task Force Manager în Romania al BPIE

Este cel care susține Inițiativa pe țară a Building Performance Institute of Europe (BPIE) în România. Inițiativa BPIE din România, activă din 2011, are misiunea de a sprijini o implementare ambițioasă a politicilor energetice ale UE pentru clădiri, care să contribuie la piețele bine dezvoltate ale eficienței energetice și a piețelor energiei regenerabile. Pentru a face acest lucru, BPIE a stabilit de-a lungul anilor o colaborare strategică cu autoritățile naționale ale României și, împreună cu toți actorii importanți privați, a contribuit la implementarea cu succes a legislației UE pentru clădiri și i-a ajutat să abordeze bariera principală a renovării clădirilor în România: finanțarea. De asemenea, BPIE, printre alte activități dezvoltate în România, sprijină în mod activ autoritățile române în completarea lacunelor de date, pentru a permite dezvoltarea unor planuri de renovare de parcurs eficiente.
Șerban Danciu a absolvit Facultatea de Inginerie Energetică la Universitatea Politehnica din București. El are o înțelegere profundă a pieței românești, deoarece a ocupat funcții de conducere în companii private cotate pe bursă. Ca membru al mai multor asociații industriale, Șerban a participat activ la elaborarea de proiecte legislative pentru sectorul industrial.
mogoi oana consiliul romania eficienta

Oana Mogoi

Sector Head Utilities & Natural Resources, ING

Oana Mogoi este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Finanțe, Asigurări și Burse de Valori. Are peste 16 ani de experiență în sistemul financiar bancar, ultimii ani fiind legați de sectorul energetic, respectiv 7 ani la BCR Structured Finance – Sectorul de Energie. Din ianuarie 2018, lucrează la ING, tot în Sectorul de Energie, dar în zona de Client Coverage.
tudor prisecaru consiliul romania eficienta

Tudor Prisecaru

Președinte al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare

Prof. Dr. Ing. Tudor Prisecaru a absolvit Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, specializarea Echipamente termomecanice clasice și nucleare, în 1982. A obținut titlul de Doctor în științe inginerești în 1991.
În prezent, este președinte al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, din ianuarie 2015, și profesor invitat la Ecole de Mines de Nantes, Franța, din 2008. Începând din 1984, a lucrat la Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Clasică și Nucleară - Departamentul de echipamente termomecanice, unde este profesor din 2001. Între martie 2012 și mai 2012 a fost prorector la UPB (întreruperea voluntară a activității pentru o perioadă limitată de timp). De asemenea, a ocupat funcția de secretar de stat la Ministerul Educației Naționale (ianuarie 2013 - ianuarie 2015).
Principalele sale interese în cercetare includ: studiul proceselor de ardere, a fenomenelor de risc și poluare a aerului, îmbunătățirea eficienței tehnologiilor de ardere. A participat la elaborarea a peste 40 de proiecte de dezvoltare și inovare a cercetării, în zonele menționate, și a fost director de proiect pentru 16 proiecte de cercetare. Din 2001 până în mai 2012, a ocupat funcția de director la Centrul de Cercetare Termică.
madalin apostol - consiliul consulativ romania eficienta

Mădălin Apostol

Vicepreședinte al Asociației Române pentru Promovarea Eficienței Energetice (ARPEE)

Mădălin Apostol este, din anul 2013, Senior Manager în cadrul Departamentului Reglementare și Afaceri Publice Corporative al OMV Petrom. De asemenea, din anul 2016, ocupă funcția de Vicepreședinte al Asociației Române pentru Promovarea Eficienței Energetice (ARPEE). De-a lungul acestei experiențe, domnul Apostol a condus și coordonat diferite activități ce au contribuit la definirea direcțiilor strategice de dezvoltare și implementare a proiectelor din domeniul eficienței energetice.
catalin lungu - romania eficienta

Cătălin Lungu

Directorul Camerei Auditorilor Energetici din România

Doctor în inginerie civilă (2004), Universitatea Tehnică de Construcții din București, cu pregătire de specialitate, Universitatea Paris XII Val de Marne, Franța; Master în Construcții Civile, Universitatea Tehnică pentru Construcții din București (1996) și Universitatea Paris XII Val de Marne, Franța (1998); Licență în Ingineria serviciilor de construcții (1995), Universitatea Tehnică pentru Construcții din București; Licență în economie (2000), Universitatea de Studii Economice din București.

ZONE DE CERCETARE

Modelarea dinamică a sistemelor și clădirilor HVAC, a energiei regenerabile, a clădirilor ecologice și nZEB (BREEAM Assessor și auditor energetic), Performanța energetică a clădirilor, eficiența energetică; director al 3 proiecte de cercetare și membru în 4; membru în 4 comisii tehnice ale ASRO (Organismul de Standardizare al României). Domnul Lungu a fost managerul de proiect al consorțiului a cărui sarcină principală a fost reformarea procedurii naționale de calcul a performanței energetice a clădirilor, conform noului set de standarde BCE.

DEZVOLTAREA CARIEREI

Profesor asociat la Universitatea Tehnică de Construcții (www.utcb.ro), din 1996; profesor invitat la Universitatea de Studii Economice din București, la Academia Tehnică Militară din București și la Ecole Nationale Superieure de l’Energie, l’Eau et l’Environment ENSE 3. Din 2016, este vicedecan al Facultății de Inginerie a Serviciilor de Construcții, iar între 2012 și 2020, membru al Senatului Universității Tehnice pentru Construcții. El este, de asemenea, vicepreședinte AIIR - Asociația Română pentru Ingineri de Servicii de Construcții (www.aiiro.ro), din 2012, și vicepreședinte și trezorier al REHVA (www.rehva.eu), din mai 2017. A fost consilier personal al ministrului român pentru fonduri europene (2016). Din 2013, este directorul Camerei Auditorilor Energetici din România și principalul organizator al cursurilor de formare și învățare pe tot parcursul vieții pentru auditorii energetici (www.oaer.ro, www.aiiro.ro).