La România Eficientă, ne implicăm activ în identificarea oportunităților și problemelor ce țin de implementarea programelor de eficiență energetică la nivel național, prin grupuri de lucru la nivel de experți reputați în domeniul eficienței energetice și al performanței energetice a clădirilor. Totodată, urmărim să propunem soluții la problemele identificate, care să se cristalizeze apoi în recomandări și propuneri de politici publice pentru decidenții din România.

Primul grup de lucru a fost organizat de Energy Policy Group împreună cu ROENEF – Asociația pentru promovarea eficienței energetice în clădiri – pe 3 octombrie, în București. Au participat circa 30 de experți, respectiv reprezentanți ai autorităților centrale (Ministerul Energiei, ANRE), reprezentanți ai administrațiilor locale, asociații de profil, specialiști din mediul academic și think-tank-uri specializate.

În acest workshop, am conturat o diagnoză a sectorului eficienței energetice în clădirile din România. Au fost analizate aspecte de ordin legislativ și de reglementare, de ordin instituțional și administrativ, precum și cu privire la modalitățile de finanțare a investițiilor în eficiența energetică a clădirilor.

Leave a Reply