Parteneri România Eficientă

Parteneri instituționali

Organismul Național de Standardizare (ASRO)

este platforma națională pentru elaborarea și adoptarea standardelor europene și internaționale. Ca parte a comunității globale de standardizare, fiind membru al ISO, IEC, CEN, CENELEC și ETSI, ASRO joacă un rol important în punerea la dispoziție a unei platforme ușor accesibile și necesare pentru o gamă cât mai largă de părți interesate în vederea participării acestora la activitatea de standardizare. Aceasta ajută la furnizarea soluțiilor eficiente pentru afaceri competitive, sprijinirea obiectivelor politicilor publice, sprijinirea certificării și supravegherii pieței și oferă un mecanism eficace de promovare a protecției consumatorului și a responsabilității sociale.

Universitatea Politehnica din București (UPB)

este una dintre cele mai vechi și prestigioase școli de ingineri din România, înființată în anul 1864. Totodată, este cea mai mare universitate tehnică din țară, având 15 facultăți, 94 programe de licență, 198 programe de masterat, 16 domenii științifice de doctorat și aproximativ 25.000 de studenți.

Parteneri instituționali

Asociația Energia Inteligentă (AEI)

reunește profesioniști din sectoarele de gaze naturale, hidrogen, energie electrică și eficiență energetică. Membrii acesteia pledează pentru un preț echitabil al gazelor și pentru o transparență sporită pe piața energetică din România. AEI este o organizație fără scop lucrativ, al cărei obiectiv principal este de a contribui la o mai bună informare a consumatorilor de gaz și electricitate, astfel încât aceștia să fie mai bine pregătiți pentru a negocia contractele de vânzare-cumpărare și pentru a putea înțelege corect facturile pe care le au de plătit.

Asociația Română pentru Promovarea Eficienței Energetice (ARPEE)

este o asociație cu obiective importante privind eficiența energetică, precum: susținerea implementării directivelor europene și participarea la elaborarea legislației și reglementărilor naționale în domeniul eficienței energetice, promovarea celor mai bune măsuri și tehnologii eficiente energetic și a reabilitării energetice a clădirilor împreună cu o cogenerare de înaltă eficiență și încălzire centralizată.

GOVNET

este un canal independent de media și organizator de evenimente dedicat în a furniza informații de calitate despre economia, politica și mediul de afaceri din România. GOVNET își propune să fie o adevărată platformă de informare și analiză sectorială vitală mediului de afaceri și celor interesați să investească. GOVNET este, de asemenea, o platformă bine stabilită de evenimente la nivel înalt și conferințe de afaceri.

OFFWATER

este un think-tank european, cu un accent specific asupra problemelor legate de apă și efectele de termen lung ale acestora asupra regiunii europene. Misiunea offwater.org este de a efectua o analiză detaliată a problemelor globale ale apei, de a evidenția lecții și de a trage concluzii. offwater.org își propune să crească capacitatea UE de a înțelege conflictele provocate de lipsa apei din alte părți ale lumii și de a furniza soluții adecvate la nivel european, deoarece problemele legate de apă sunt strâns legate de cele de politică globală. Principalele obiective ale think-tank-ului sunt sensibilizarea publicului larg cu privire la provocările induse de deficitul de apă, calitatea sa slabă sau gestionarea inadecvată a apelor uzate. Acesta își propune să genereze schimbări de comportament și să mobilizeze acțiuni concrete, implicând în același timp cercetarea politicilor publice și ajutând factorii de decizie și diferitele entități să înțeleagă impactul social și economic al politicilor și reglementărilor publice de apă.

Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România (SAMER)

reprezintă comunitatea profesioniștilor din domeniul eficienței energetice, susține și se implică activ în dezvoltarea durabilă a României prin creșterea eficienței energetice în sectorul energetic, industrial și cel al comunităților urbane și rurale.

Steinbeis Transfer Management

Rețeaua Steinbeis din România este înființată pentru a stimula procesele de inovare din industria românească, facilitând accesul la cele mai noi tehnologii. Sectorul privat este cel care trebuie să prezinte soluții pentru a face orașele inteligente și pentru a crește competitivitatea regională. Steinbeis ajută companiile să dezvolte astfel de soluții și ajută administrațiile publice să le implementeze.

Steinbeis Transfer Management (STM) din București este sediul unei rețele în creștere de centre de transfer tehnologic ce se află la universitățile din Alba Iulia, București, Cluj-Napoca (2), Galați, Timișoara, Târgoviște și Suceava. Partenerii și clienții STM beneficiază de competențe interdisciplinare și conexiuni transnaționale. De mai bine de 15 ani, STM respectă principiile și metodologia modelului Steinbeis Germania. Steinbeis este o rețea internațională care cuprinde aproximativ 1.100 de întreprinderi de transfer tehnologic și 6.000 de experți. STM este conectată direct la centrele de transfer tehnologic din regiunea Stuttgart (D), Viena (A) și Uzhgorod (UA).