Pentru a veni în sprijinul companiilor afectate de întreruperea sau diminuarea activității, România Eficientă oferă, cu sprijinul specialiștilor de la SAMER, un ghid practic cu măsuri de evitare a consumului inutil de energie, dar și a unor penalizări de la furnizorii de utilități.

Deși activitatea a fost oprită sau diminuată, o serie de consumatori din interiorul clădirilor rămân în funcțiune, chiar dacă la un nivel redus, generând facturi la utilități. Sfaturile sunt valabile oricând, dat fiind că cele mai multe companii au, pe durata unui an, perioade în care fie își suspendă, fie își diminuează activitatea, pentru diverse opriri programate sau neprogramate.

Măsurile propuse se pot aplica în:

 • Hale de producție, spații de producție
 • Corpuri de birouri, spații tehnice
 • Clădiri din domeniul HORECA
 • Alte spații unde se folosesc utilități

Măsura 1.
INSTRUMENTE DE CONTROL

Pentru a fi proactivi în situațiile de suspendare/diminuare a activității, aveți la îndemână două instrumente utile în fabrici, dar și în alte tipuri de activități, pentru un control îmbunătățit al consumului de energie.

 • Sistemul de monitorizare a consumurilor energetice MOVI este un instrument extrem de util în aceste împrejurări, pentru că transmite alarme și notificări la depășirea unui nivel de referință prestabilit, deci atunci când apare un consum nejustificat. Astfel, cei responsabili pot interveni pentru remedierea situației și, implicit, pentru reducerea consumului.
 • Acționarea cu turație variabilă reprezintă o altă soluție foarte utilă, care permite adaptarea consumul de energie la un regim de mers în gol sau mai slab încărcat. În situația reducerii producției, compresorul își va adapta funcționarea și va livra doar cât aer este necesar, cu un consum de energie redus.

Măsura 2.
PREGĂTIREA PERSONALULUI

Cei care continuă activitatea în fabrici, chiar dacă aceasta a fost diminuată, este bine să știe cum să procedeze în anumite situații. Unii pot interveni direct, iar alții pot să-i anunțe pe cei care au competențe specifice.

 • Întocmiți o listă de bune practici care trebuie aplicate și verificate pe durata diminuării sau întreruperii activității și diseminați-o către toți membrii companiei.
 • Întocmiți o listă cu persoanele responsabile de fiecare sector, cu date de contact, pentru a putea fi comunicate eventuale inadvertențe și remediate.
 • Persoanele care rămân să asigure permanența în fabrică trebuie să efectueze o inspecție periodică în fabrică; dacă sunt situații neconforme cu regimul de mers în gol, ele trebuie fie să intervină, dacă au competențe, fie să le semnaleze celor cu atribuții. Având lista cu persoanele responsabile, vor ști la cine să apeleze.

Măsura 3.
CONTRACTELE DE UTILITĂȚI

Oprirea sau reducerea activității a fost neașteptată și forțată. Pentru cei care au contracte cu clauze privind încadrarea într-o anumită bandă de consum al utilităților, se recomandă următorii pași:

 • Verificați contractele la utilități (electricitate, gaze naturale, apă-canal) pentru a vedea dacă sunt penalizări pentru neîncadrarea într-o bandă de consum.
 • Refaceți prognozele de consum pentru această perioadă. Puteți realiza acest lucru fie din sistemul de monitorizare energetică (dacă există) pornind de la statistica regimurilor de mers în gol; fie din IBD orar: dacă aveți un istoric privind consumul de energie la nivel orar pentru un an, acesta indică cât a fost consumul de mers în gol în perioade similare. Transmiteți noile prognoze către furnizori.

Măsura 4.
ENERGIA TERMICĂ

În situația suspendării/diminuării activității companiei, este important ca temperatura să nu rămână la același nivel ca în cazul funcționării.

 • Produceți local energie termică dacă activitatea este redusă. Evitați încălzirea întregii clădiri.
 • Reglați temperatura în intervalul de referință 15-17 grade Celsius pentru condiționarea termică a încăperilor
 • Opriți sistemele de preparare a apei calde menajere.

Măsura 5.
ELECTRICITATEA

Indiferent de spațiul la care ne referim, fie că este unul tehnic, de producție, de birouri sau comercial, este necesară atenția la cheltuielile nejustificate cu energia electrică. În cazul halelor și al spațiilor de producție sau tehnice, trebuie acordată atenție inclusiv echipamentelor și instalațiilor auxiliare proceselor de producție.

 • Treceți în regim manual de funcționare și opriți consumatorii care funcționează în regim automat.
 • Opriți iluminatul exterior, cu excepția celui de siguranță.
 • Evitați funcționarea în stand-by a calculatoarelor, monitoarelor, laptopurilor și altor echipamente de birotică.

Măsura 6.
CONSUMATORI AUXILIARI

Nu uitați de consumatorii auxiliari care deservesc liniile de producție, care pot merge în gol și contribuie la creșterea consumului de energie pe durata opririi fabricii: compresoare de aer, centrale termice, pompe, ventilatoare, exhaustoare etc.

 • Este recomandat să nu fie lăsați în regim automat de funcționare și să pornească când nu e necesar, generând astfel un consum inutil. Opriți-i, dacă nu sunt alte restricții care impun funcționarea lor.
 • Opriți sau reglați sistemul de ventilație la nivel minim.
 • Este recomandat ca transformatoarele care alimentează liniile de producție oprite să fie scoase de sub tensiune, pentru a evita regimul de mers în gol.

Măsura 7.
REȚEAUA DE AER COMPRIMAT

Rețeaua de aer comprimat este unul dintre cei mai mari consumatori de energie, așadar este necesară o atenție sporită și la acest capitol.

 • Opriți compresoarele de aer, pentru evitarea pierderilor accidentale de aer din rețea.
 • Identificați pierderile de aer comprimat din rețea. Când este liniște în spațiile de producție, pierderile de aer comprimat, în mod uzual, se aud. Este indicat să se aloce timp pentru o inspecție a întregii rețele de aer comprimat. Acolo unde sunt pierderi, acestea trebuie etichetate, astfel încât, la reluarea activității, acestea să fie remediate cu prioritate.
 • Dacă procesul permite, atunci asigurați aerul comprimat local cu un compresor mai mic sau utilizați compresoare cu turație variabilă, care își adaptează funcționarea și la sarcini reduse, având implicit un consum de energie mai mic.

Leave a Reply